ALEMITE

喷雾喷嘴

喷雾喷嘴

产品介绍:

  和喷雾器配件一样,喷雾器配件也能将雾转化成湿润的喷雾。当所需的喷雾流量超过最大喷雾接头尺寸的能力时,就使用喷嘴接头。喷嘴配件包含1到14个流孔。每个孔通过的雾量与最大的喷雾配件相同。一端螺纹连接件通常安装在一个非常大的轴承座内,在另一端有一个拧紧槽。配件是铜的。

  一端螺纹
  两端螺纹
  孔的数量 总流面积
  (平方英寸)
  CFM @ 20 in水柱
  1/2" NPTF(m) 3/4" NPTF(m 1/4" NPTF(m 1/2" NPTF(m)
  326370-1    383588-1*  384280-1  1 0.00352 0.3
  326370-2    383588-2*  384280-2  2 0.00704 0.6
  326370-3    383588-3*  384280-3  3 0.01056 0.9
  326370-4    383588-4*  384280-4  4 0.01408 1.2
  326370-5    383588-5*  384280-5  5 0.01760 1.5
  326370-6    383588-6*  384280-6  6 0.02112 1.8
  326370-7    383588-7*  384280-7  7 0.02464 2.2
  326370-8      384280-8  8 0.02816 2.5
  326370-9      384280-9  9 0.03168 2.8
  326370-10  383617-10   384280-10  10 0.03520 3.1
    383617-11      11 0.03872 3.4
    383617-12     12 0.04224 3.7
    383617-13     13 0.04576 4.0
    383617-14     14 0.04928 4.3